Visning av My life my lesson på Skolforum

Nästan fullsatt på visningen av My life my lesson på Skolforum. Skolans möjlighet att kunna hjälpa barn som upplever våld i nära relationer var en angelägen fråga som SE BARNEN hoppas kunna arbeta mer med.

Tack till Gålöstiftelsen, Veronica Ekström på Ersta Sköndal Högskola och Anna-Carin Magnusson på Allmänna Barnhuset för att ni bidrog med er kunskap.

image-1September 2016

KRISTALLEN!