SE BARNEN i samarbete med Karlstads pastorat

Vi är mycket stolta och glada över att välkomna Karlstads pastorat till SE BARNEN. Vi ser fram emot att kämpa för barn som upplever våld i nära relation tillsammans.

 

kar_logo_cmyk-1-1September 2016

KRISTALLEN!