I tävlan på IDFA

Vår långfilm My life my lesson tävlar vid 27e Internationella Dokumentärfilmfestivalen Amsterdam (IDFA) i november — världens största filmfestival för dokumentärfilm. Filmen skildrar – under ett par års tid – Felicia som växt upp i våld.

IDFA är en drömentré. Det ger oss den bästa utgångspunkten för ett mångårigt arbeta med barnrättsfrågan barn i våld, säger Olga Persson, förbundssekreterare, Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR).

My life my lesson är en del av projektet I våld producerat av Film and Tell i samarbete med Ersta diakoni, Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Gålöstiftelsen, Ericastiftelsen, PostkodLotteriets Kulturstiftelse,

Rädda Barnen, Sofia Församling, Brottsofferjouren Sverige & Sveriges Psykologförbund med stöd av Svenska Filminstitutet, FilmInvest Midt-Norge & Konstnärsnämnden.