SE BARNEN

SE BARNEN – ETT FÖRÄNDRINGSPROJEKT

SE BARNEN är ett projekt som Film and Tell driver tillsammans med en bred allians av samhällsaktörer. Målet är att synliggöra de barn som ser, hör eller känner till att våld förekommer i en nära relation och att förändra deras idag mycket utsatta situation.

Bakom projektet står Film and Tell tillsammans med Gålöstiftelsen,  Ersta Diakoni, Rädda Barnen, Ericastiftelsen, Brottsofferjouren, Sofia Församling, Sveriges Psykologförbund, Stockholms Domkyrkoförsamling, Karlstads pastorat, Somaya, Unizon, UR, VGTV, Film Invest Midt Norge och Bertha Britdoc Connect Found.

I SE BARNEN använder vi oss av filmens kraft för skapa förståelse och väcka debatt i en komplex samhällsfråga. Film and Tells unika metod kombinerar högkvalitativ film med innovativt spridningsarbete. Projektet har idag två heltidsanställda med specialkompetens inom spridning och förändringsarbete som jobbar med SE BARNEN.

 ”Känslan när man ser sin mamma bli slagen och misshandlad går inte att beskriva. Jag har förträngt dom flesta gångerna men minns vissa sekvenser och tillfällen. Man känner sig så hjälplös som 4-5-6-7-8-9-10 åring. Skräcken som uppstår, rädslan och när man ser mammas panik i ögonen.”

Felicia, ur filmen My life my lesson

Ett av tio barn har upplevt våld inom familjen, där det oftast är pappan som slår mamman. Det är minst 150 000 svenska barn. Att uppleva våld eller leva i våld innebär att man hör, ser våld, eller vet om att våld förekommer i hemmiljön. Forskning visar att det kan vara minst lika skadligt för barnet att uppleva pappas våld mot mamma som att själv bli direkt utsatt.

LÄS MER